Biedri

 

 

Uzvārds, Vārds

† Cinovskis Raimonds
† Pīrāgs Dzintars
† Mednis Igors
† Bice Maija
† Orehovs Andris
† Mauriņš Arturs
† Zvirgzds Andris
† Bisle Rita
† Smiltniece Dzidra
Aire Ināra
Albramnte Anita
Alksne Modrīte
Apine Inga
Auders Āris
Bernāne Aina
Bārtule Austra
Bērziņš Arnis
Bojāre Aiva
Bole Anna
Bondare Ināra
Bredrihs Modris
Breimane Mārīte
Brīvība Vitauts
Danberga Dace
Daščiora Rita
Dzjadovič Olga
Dižgalve Aija
Duļevskis Pēteris
Erkmane Ilva
Eiduka Krista
Evarts-Bunders Pēteris
Fedotovska Tija
Gajevskis Māris
Galeniece Ārija
Grandāns Guntis
Grandāne Maija
Graudiņa Inese
Graudiņa Zaiga
Graudiņš Ilmārs
Graudiņš Māris
Greiliha Ilze
Gudrupa Ingūna
Ivbule Regīna
Evarte-Bundere Gunta
Justa Gunta
Kaškure Aija
Kauliņa Alda
Kazaks Varis
Knape Dzintra
Kondratovičs Rihards
Kreicums Māris
Krivāre Natālija
Kukas Tomas
Kušners Edvards
Krūza Ilze
Ķirķe Rita
Lapiņa Māra
Lasis Aivars
Leiburgs Gvido
Leja Linda
Līrums Aivars
Lukaševiča Olita
Lukevics Aivars
Lodziņa Ilva
Lodziņš Jānis
Lūsis Mārtiņš
Metuzāle Inta
Mozule Anita
Namatēva Anita
Nāburga-Jermakova Inese
Neilands Edgars
Ozola Ilva (dzim. Jirgensone)
Ozola Sandra
Ozols Niks
Ozoliņa Agrita
Ozoliņš Dainis
Ozoliņš Guntis
Parfenovičs Imants
Ratkeviča Linda
Riekstiņa Gunita
 Riekstiņš Harijs
Riekstiņš Ilmārs
Rosicka Dace
Rožkalna Irēna
Roze Anita
Roze Daina
Roziņš Edvīns
Rudzīte Benita
Rusmane Daina
Ryliškis Darius
Sennikov Aleksandr
Skrastiņa Ilze
Skujeniece Inta
Smona Mariana
Stara Ruta
Strakše Rasma
Strazda Ingrīda
Streļčūns Romāns
Strēle Aija (bij. Koziņeca)
Strode Linda
Strode Valija
Strods Guntars
Svilāns Andrejs
Šemeta Mārīte
Šmaukstelis Edgars
Šmite Inga
Šmits Uģis
Šteinberga Inita
Šulcs Viesturs
Treijs Karolis
Trofimova Mārīte
Ušakovs Sergejs
Valdēna Ilze
Valtere Rūta
Veismanis Agris
Vēriņš Aldonis
Vimba Vaira
Vītoliņš Guntis
Zīliņš Jānis
Zvejniece Laima