2007.gada koks – parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

Latvijas Dendrologu biedrība gada koka godā iecēlusi parasto liepu Tilia cordata. Tas ir viens no populārākajiem savvaļas augiem, kas bieži minēts latvju dainās un sakāmvārdos. Liepa esot sievu koks. Līdzīgi kā ozoli, liepas senajās reliģijās ir godināti un pielūgti kulta koki. Līdz mūsdienām izdzīvojušas un kuplo Valdemārpils jeb Sasmakas un Usmas elku liepas.