Latvijas Dendrologu biedrība

Latvijas Dendrologu biedrības esošo un topošo sertificēto dendroloģijas ekspertu ievērībai!

Balstoties uz Latvijas Dendrologu  biedrības  2019. gada 14. marta valdes sanāksmes lēmumu, ir mainīts (papildināts) Latvijas dendrologu biedrības (LDB) dendroloģijas ekspertu sertificēšanas nolikums.

No 2019. gada 15 maija tiek ieviesta obligāta esošo un topošo ekspertu vienreizēja eksaminācija. Esošie eksperti eksāmenu kārto, atjaunojot beigušos eksperta sertifikātu.

Eksaminācijas kārtība:

Eksāmenā dendroloģijas zināšanu pārbaude tiek balstīta uz ap 300 savvaļas un biežāk kultivēto svešzemju kokaugu atpazīšanu, iekļaujot arī aizsargājamās un invazīvās kokaugu sugas, kuru atpazīšana ekspertam ir nepieciešama profesionālajā darbībā. Zināšanu pārbaudei paredzēts izmantot herbāriju lapas, veģetācijas sezonas laikā var izmantot arī svaigi ievāktus kokaugu paraugus.

Pārbaudes laikā eksaminējamais nosaka 30 kokaugu herbāriju materiālus, randomi izvēloties tos  no pilnā eksaminācijas saraksta;  10 vietējās kokaugu sugas un 20 introducētās kokaugu sugas ar labi redzamām sugu noteikšanas pazīmēm, izvairoties no netipiskiem, izstīdzējušiem, nepareizi ievāktiem, slimiem u.c. paraugiem. Ja sugas noteikšanai nepieciešamas auga ģeneratīvās daļas (ziedi, augļi, čiekuri utt.), tiem ir jābūt skaidri redzamiem. Pieļaujamā kļūda – 10 % (neatpazīti vai nepilnīgi atpazīti 3 herbārija materiāli).

Eksaminācijas laiks – 30 min;

Eksāmena laikā pieļaujams izmantot papildmateriālus – noteicējus, pierakstus utt. Interneta resursus izmantot nav atļauts.

 

Eksāmenu pieņem valdes iecelts neitrāls biedrības loceklis ar pieredzi dendroloģijas mācību jomā un zinātniskais sekretārs vai kāds no valdes locekļiem. Nenokārtošanas gadījumā eksāmenu atkārtoti drīkst pārlikt pēc viena kalendārā mēneša.

 

Pilnais eksāmenā iekļauto kokaugu saraksts tiks ievietots mājas lapā pie ekspertu sertificēšanas noteikumiem un ir publiski pieejams.

 

Par sertifikāta atjaunošanu papildus samaksa netiek ieviesta, ekspertam jābūt nomaksātai biedra naudai.

 

LDB valde