Latvijas Dendrologu biedrība

LDB kopsapulce

Tuvojoties gadu mijai, pienācis laiks arī LDB pilnsapulcei, kura notiks 2016.gada 10.decembrī 11.00 Nacionālā botāniskā dārza jaunās Oranžērijas konferenču zālē.

Dienas kārtībā:

 1. Dendroloģijas eksperta sertifikātu piešķiršana.
 2. Jaunu biedru uzņemšana.
 3. Atskats uz aizvadīto gadu.
 4. Nozīmīgākie notikumi LDB 2016.gadā. Būs pieejams dators un projektors. Ja ir kādi rādāmi un stāstāmi jautājumi, kas Jūsuprāt būtu visiem noderīgi redzēt un dzirdēt, lūdzu darīt zināmu. Vēlamais uzstāšanās garums 10-15 minūtes. Šobrīd jau programmā:
  • Informācija par Latvijas selekcijas „slavas zāli”, kurai jābūt skatāmai uz Latvijas 100-gadi (Andrejs Svilāns).
  • Ieskats mūsu kolēģes Intas Metuzāles Talsu muzeja parka dendroloģiskajos retumos (Gvido Leiburgs).
  • Arvida Janitēna Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi – situācija un perpektīves (Andrejs Svilāns).
 5. LDB gada koka vēlēšanas – lūdzu sūtīt priekšlikumus un argumentāciju (No mūsu kolēģe Aija Kaškure jau nominējusi irbeni, Gvido Leiburgs apgalvoja, ka es neesot pārklausījies, dzirdot vārdu papele). Balsošana gan notiks sapulcē.
 6. Informācija par IGA – starptautisko dārzu izstādi, kas nākamgad notiek Berlīnē (skat. https://iga-berlin-2017.de/) un varētu būt LDB pieredzes apmaiņas brauciena galamērķis 2017.gada jūlijā.
 7. Visi citi jautājumi.

Priekšlikumus par darba kārtības papildinājumiem, gada koka nominācijām un visiem citiem jautājumiem lūdzu sūtīt uz dendrologs@inbox.lv.

Uz tikšanos 10.decembrī 11.00 NBD.