Latvijas Dendrologu biedrība

Profesors Rihards Kondratovičs saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu

Profesors Rihards Kondratovičs saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu rododendru šķirņu selekcijā, dārzu dizaina attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanu pasaulē! Apsveicam!