Rekvizīti

Latvijas Dendrologu biedrība
Miera iela 1, Salaspils, LV-2169
Vienotais reģ. Nr. 40008016809
Banka: A/S „SEB Banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Kods: LV26UNLA 0050 0240 0827 1